ARC Kaynak Saplama

FASTENFIX, ARC tipi kaynak saplama seramik yüzük veya koruyucu gaz ile yapılan saplama tipidir. Arc tipi saplama genelde M3 ten M25’e kadar olan saplamalarda 100 ila 1500 mili saniye zamanda yapılabilir. Arc tipi kaynak saplamada seramik yüksük M12 den sonraki çaplar için önerilir. Kaynak havuzu atmosferden korunması gerekiyorsa koruyucu gaz kullanılabilir. Bu yöntem otomasyon uygulamalarında da kullanılır. Seramik yüksük ile kaynak süreci: 2 ila 25 mm çaptaki (M24) kaynak saplama malzemesini 2 mm veya daha kalın çelik veya paslanmaz malzemeye kaynatmak için kullanılır. Kaynak saplama kaldırılır ve düşük akımlı ikincil bir ark saplama ile ana parça arasına verilir. Daha sonra ana ark devreye girer. Saplama ve ana parça erimiştir. Saplama ana parçaya geçmiş ve iki erimiş malzeme birleşmiştir. Eriyen bölgeler katılaşır. Sonuç olarak saplama ve ana parçanın üzerinde düzgün bir birleşme sağlanmıştır. Kısa ve temiz kaynak süreci sonunda ek bir işlem gerektirmez ve malzemeler birleştirilmiş olur. Özellikle 2 mm veya daha kalın saclar için dizayn edilmiştir. Uygulama alanları: çelik konstrüksiyon, makine yapımı, gemi inşa endüstrisi, araç yapımı, yapısal ve inşaat mühendisliği alanlarıdır

ˆ