Rotary Damper

Rotary damper, genellikle bir mekanizmayı kontrol etmek veya bir hareketi yavaşlatmak için kullanılan bir tür damperdir. Bu tür damperler genellikle döner hareketlerde kullanılır ve bir mil veya şaft etrafında dönen bir kıskaç içerirler.

Rotary damper’ların temel amacı, bir cihazın veya mekanizmanın kontrollü bir şekilde bir noktadan diğerine dönmesine veya hareket etmesine izin vermek, ancak bu hareketi yavaşlatmak veya kontrol altında tutmak için bir direnç sağlamaktır. Bu, genellikle bir düğmeye, kapağa veya bir kolu açmak veya kapatmak gibi belirli bir hareketi yumuşatmak veya sınırlamak amacıyla kullanılır.

Rotary damperlar genellikle bir sıvı veya gaz içeren bir hazne içerir ve bu sıvı veya gaz, damperin dönme hareketini yavaşlatmak için kullanılır. Bu tip damperlar genellikle endüstriyel ekipmanlarda, otomotiv uygulamalarında, ev aletlerinde ve diğer birçok mekanik sistemde kullanılır. Yani, rotary damperlar, belirli bir döner hareketi yumuşatmak veya kontrol etmek amacıyla kullanılan mekanik bir bileşen türüdür.

ˆ