Dişi Kaynak Saplama Tip ID

ID Tip Dişi Saplamalar
ARC Dişi kaynak saplamalar, CD tipi dişi kaynak saplamalara göre daha yüksek mukavemet değerlerine sahip olduğu için büyük çaplarda kullanılmaktadır. Bunun nedeni, ARC kaynak saplamaların kaynaklı bölgede daha yoğun ve homojen bir yapıya sahip olmalarıdır.

Uygulama sırasında seramik yüzük kullanılması gerekliliği ise kaynak sırasında meydana gelen yüksek sıcaklıkların neden olduğu oksidasyonu önlemek içindir. Seramik yüzük, kaynak bölgesindeki havayı tamamen keserek, kaynak sırasında oksidasyonun meydana gelmesini önler. Bu da kaynağın kalitesini artırarak daha mukavemetli bir kaynak yapılmasını sağlar.

Teknik Ölçüler
D1 L2 d2 d3 h4 l1±1 a±2,5° b Çelik Paslanmaz
M6 15 – 100 10,0 13,0 4,0 l2 + 2,8 22,5° 9,0 ✔ ✔
M8 15 – 100 12,0 16,0 5,0 l2 + 2,8 22,5° 9,5 ✔ ✔
M10 20 – 100 14,6 18,5 6,0 l2 + 3,9 22,5° 15,0 ✔ ✔

ID Tip Dişi Saplamalar
ARC Dişi kaynak saplamalar, CD tipi dişi kaynak saplamalara göre daha yüksek mukavemet değerlerine sahip olduğu için büyük çaplarda kullanılmaktadır. Bunun nedeni, ARC kaynak saplamaların kaynaklı bölgede daha yoğun ve homojen bir yapıya sahip olmalarıdır.

Uygulama sırasında seramik yüzük kullanılması gerekliliği ise kaynak sırasında meydana gelen yüksek sıcaklıkların neden olduğu oksidasyonu önlemek içindir. Seramik yüzük, kaynak bölgesindeki havayı tamamen keserek, kaynak sırasında oksidasyonun meydana gelmesini önler. Bu da kaynağın kalitesini artırarak daha mukavemetli bir kaynak yapılmasını sağlar.

ˆ