Pres Yükselteç SO – SOS – SOA

SO – SOS – SOA Arkası Açık Pres Yükselteç
Fasten kendinden kenetlenen tasarımı kullanan yükselteçler, uygun boyuttaki yuvarlak deliklere sıkıştırılarak takılır ve ince levhaya kalıcı olarak monte edilir.

Arkası açık pres yükselteçler, montaj levhasının bir yüzeyi ile aynı hizada olacak şekilde monte edilir.

SO – Çelik

SOS – Paslanmaz

SOA – Alüminyum

İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe

Diş Ölçüsü L+0,05/-0,13 C+0/-0,13 D±0,13 nom min d+0,08/-0 m B SO SOS SOA
M2 3 4,2 3,2 4,8 1,0 4,22 6,0
4
5
6
7
8
M2,5 3 4,2 3,2 4,8 1,0 4,22 6,0
4
5
6
8
10 4
12
14
M3 3 4,2 3,2 4,8 1,0 4,22 6,0
4
5
6
7
8
9
10 4
12
14
16 8
18
20
22 11
25
M3ALT 3 5,39 3,2 6,4 1,0 5,41 6,8
4
5
6
7
8
9
10 4
12
14
16 8
18
20
22 11
25
M4 3 7,12 4,8 7,9 1,27 7,14 8,0
4
5
6
8
10 4
12
14
15 8
16
18
20
22 11
25
M5 4 7,12 5,35 7,9 1,27 7,14 8,0
6
8
10 4
12
14
16 8
18
20
22 11
25

SO – SOS – SOA Arkası Açık Pres Yükselteç
Fasten kendinden kenetlenen tasarımı kullanan yükselteçler, uygun boyuttaki yuvarlak deliklere sıkıştırılarak takılır ve ince levhaya kalıcı olarak monte edilir.

Arkası açık pres yükselteçler, montaj levhasının bir yüzeyi ile aynı hizada olacak şekilde monte edilir.

SO – Çelik

SOS – Paslanmaz

SOA – Alüminyum

İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe

ˆ